Home Kembalinya KM Sabuk Nusantara 39 ke Laut Donggala, Central Sulawesi, Indonesia (February 5, 2019): KM Sabuk Nusantara 39 ship glides into the sea after being pulled by a tug boat in Wani Port, Donggala, Central Sulawesi, Indonesia, Tuesday, February 5, 2019.

Donggala, Central Sulawesi, Indonesia (February 5, 2019): KM Sabuk Nusantara 39 ship glides into the sea after being pulled by a tug boat in Wani Port, Donggala, Central Sulawesi, Indonesia, Tuesday, February 5, 2019.